20080116

Om nu Patrick Olausson då var en sådan halvmesyr till melonhuvud, och egentligen inte gjorde så mycket skada under skoltiden och i synnerhet då inte mot mig, varför lägga tid på att skildra honom så ofördelaktigt?

Ja, mitt svar är enkelt: Någon måste ju göra det. Och när ingen annan gör det, så får det bli jag.

0 kommentarer:

Här nere är det slut.

Snopet va?

  © 'Sunshine' by 2008

Back to TOP